KADINCA DÜNYAM
[/url]

ALTERNATİF TIP çörek otu

Aşağa gitmek

ALTERNATİF TIP çörek otu

Mesaj tarafından MeLiKe Bir C.tesi Ocak 08, 2011 4:16 pm


"Efendimiz(s.a.v) buyurdular:

'Size çörek otunu önemle tavsiye derim.Şüphesiz ki onda ölüm dışında her derde deva vardır'"(Buhari,Tırmızi,Müslim)

Çörekotuyla DNA'nızı koruyun

Gastroenteroloji de Çörek Otu ile geliştirilen yeni klinik ve terapötik uygulamalar

Corekotu DNA hasarlarını azaltmaktadır dolayısıyla azoksimetan gibi ikinci derece toksik ajanlara (zehirli maddelere) maruz bırakılmış kolon dokularındaki kanser gelişimini de önlemiştir.

Bağırsak mukozasında glikoz emilimi olumsuz etkilenen ve ayrıca glikoza bağlı (aracılı) insülin salgılanması (sekresyonu) gibi glikoz intoleransı (tolerans bozukluğu) gösteren diyabet (şeker) hastalarında ise büyük terapötik (iyileştirici) etkiler göstermiştir.

Çörekotunun karaciğeri kurşun gibi toksik metallerin zararlı etkilerinden koruduğu ve karbon tetraklorit gibi kimyasallara maruz bırakılan karaciğer dokusunda ise lipit peroksidasyonu azalttığı görülmüştür.

Dr. Shailendra Kapoor’un

“Emerging clinical and therapeutic applications of Nigella sativa in gastroenterology” adlı makalesinin çevirisidir.

###########################
Diyabet ve Mide Gastritinde Çörekotu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi(YYÜ) Kimya Bölümünde yapılan araştırmayla çörek otunun birçok hastalığın tedavisinde etkili olduğu bildirildi. YYÜ Kimya Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Halit Demir, yaptığı açıklamada, çörek otunun faydalarının belirlenmesi amacıyla yaptıkları araştırmada, çörek otunun önemli yararlarının tespit edildiğini söyledi. Demir, bu araştırma sonucunda çörek otunun özellikle diyabet hastalığında önemli etkiye sahip olduğunu belirterek, çörek otunun diyabet hastalarında glikoz düzeyini düşürdüğünü, insülinin etki ettiği ve yapıldığı pankreas hücrelerini iyileştirdiğini kaydetti.

Demir, çörekotunun, mide gastritinin iyileşmesinde de önemli etkiye sahip olduğunu, bu bitkinin vücuda giren ve zarar veren ağır metallerin etkisinin azaltılmasında da yarar sağladığını vurguladı. Çörek otunun yararlarının halk tarafından bilindiğini, ancak şimdiye kadar bunun çok fazla bilimsel araştırmayla ortaya konmadığını anlatan Demir, bu bitkinin faydaları üzerine yapılan bilimsel çalışmaların sayısının da giderek arttığını, çok sayıda bilim adamının bu konuda çalışma yürütmeye başladığını ifade etti. Alternatif tıbbın günümüzde büyük önem kazandığına işaret eden Demir, bu tür bitkilerin birçok hastalığın tedavisinde giderek önemli rol üstlendiğini, bu sebeple corek otunun faydalarının araştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.
Corek otu tohumu (Nigella Sativa seed) ile farelerde yapılan çalışmalarda kan şekeri üzerine etkili olduğuna dair çalışmalar vardır. Ancak insanlarda henüz bu konuda bir çalışma yapılmamıştır.

Çörekotunun faydalarının içinde bulunan Timokinon (Thymoquinone; TQ) denen madde sayesinde sağladığı ortaya çıkmıştır.

Çörekotu tohumu ve yağının farelerde yapılan çalışmalarda antioksidan etki yaptığı, tümörü küçülttüğü, pankreas kanserinin ilerlemesini durdurduğuna dair yayınlar vardır. Ancak insan çalışmaları henüz yoktur.

Çörekotu ve Yağının etkileri şunlardır:

1. Antioksidan etkili
2. Anti-inflamatuvat etkili
3. Anti-tümör etkili
4. Apoptozis artırıcı
5. İmmunomodulatuvar etkili

Çörekotu yağında bulunan TQ ile yapılacak klinik çalışmalar ile faydalı etkilerinin insanlarda da olup olmayacağının araştırılması gerekmektedir. Bununla birlikte günlük diyette çörekotuna yer vermek de faydalı olabilir.

Prof.Dr.Metin ÖZATA "Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları" İstanbul

#################################

Çörekotu ve Karaciğer Yıkımı

Karbontetraklorid (CCl4) ile Deneysel Olarak Karaciğer Nekrozu Oluşturulan Farelerde Vitamin E + Selenyum ve Çörek Otunun Karaciğer Yıkımını Engelleyici Etkileri

Bu çalışmada, farelerde karbontetraklorid (CCl4) ile deneysel oluşturulan karaciğer nekrozunun engellenmesinde çörek otunun etkisi araştırıldı.

Yüksek alkol tüketimi olan batı toplumlarında önemli bir halk sağlık sorunu, kronik alkolizme bağlı yaygın karaciğer yıkımı sonucu gelişen karaciğer sirozudur ve en sık görülen ölüm nedenlerinden birisidir.

Bu çalışmada, farelerde karbontetraklorid (CCl4) ile deneysel oluşturulan karaciğer nekrozunun engellenmesinde çörek otunun etkisi araştırıldı. Çörek otunun antioksidan etkisinin karşılaştırılabilmesi amacıyla, yaygın olarak antioksidan amaçla kullanılan vitamin E ve selenyum elementi seçildi. Denemede 40 adet fare kullanıldı ve her grupta sekiz fare bulunacak şekilde A, B, C, D ve E gruplarına ayrıldı. A grubu kontrol olarak belirlendi ve deneme boyunca intraperitoneal (i.p.) parafin likit, B grubuna i.p. olarak likit parafin içinde CCl4, C grubuna i.p. olarak likit parafin içinde CCl4 ve i.m. olarak vitamin E + selenyum kombinasyonunun ticarî bir preparatI uygulandı. D grubuna i.p. olarak likit parafin içinde CCl4, i.m. olarak vitamin E + Se preparatI ve standart fare peletine % 10 oranında katılmış çörek otu, E grubuna ise, i.p. olarak likit parafin içinde CCl4 ve standart fare peletine % 10 oranında katılmış çörek otu ad libitum verildi.

Tüm gruplardan 4 kez, kontrol grubundakilerden bir de deneme başlangıcında olmak üzere 5 kez kalpten kan alındı ve bu örneklerde Malondialdehid (MDA), Glutasyon peroksidaz (GSH-Px), Süperoksid dismutaz (SOD), Alanin transaminaz (ALT), Aspartat aminotransferaz (AST), Glutasyon (GSH) ve serüloplazmin analizleri yapıldı. B grubunda lipit peroksidasyon ürünlerinin ve antioksidan enzimlerin belirgin bir şekilde arttığı görüldü. En az % ağırlık kaybI E grubunda gözlendi. Karaciğer örneklerinde en az nekroz oranI D grubunda saptandı. Histopatolojik muayene sonuçları da biyokimyasal sonuçlarla tutarlı idi.

Sonuç olarak vitamin E + selenyum ve çörek otunun karaciğer nekrozunu engelleyebildiği kanısına varılmıştır.A.ŞAHİN, G.DAĞOĞLU,G.OTO, S.DEDE,M.ALKAN, Z.YENER
Yüzüncü Yıl üniversitesi

#####################################
Çörekotu Yağının Yaraya Etkileri

Çalışmamızın amacı corek otu yağının yara iyileşmesine etkisinin incelenmesidir. Çalışmamız, 5 ayrı grup yaralı fare üzerinde yürütülmüştür. Bu gruplar, topikal ‘enjeksiyonluk su’, topikal mupirosin, topikal susam yağı, topikal ‘çörekotu yağı’, topikal+intraperitoneal ‘çörek otu yağı’ ile tedavi edilen farelerden oluşmaktadır. Tam epitalizasyon süresine ve her 2 günde bir yapılan planimetrik ölçümle yara iyileşme oranları takip edilerek farelerin yara iyileşmesi değerlendirilmiştir.

Çalışmamızın sonucunda kontrol grupları olarak topikal ‘enjeksiyonluk su’, topikal ‘mupirosin’ ve topikal ‘susam yağı’ uygulanan gruplarda tam epitalizasyon günleri (sırasıyla 11,08 ± 0,36, 11,83 ± 0,46, 11,17 ± 0,46) tedavi grupları olan topikal ‘ÇörekOtu yağı’, topikal+intraperitoneal ‘Çörek Otu yağı’ uygulanan gruplara (sırasıyla 9,83 ± 0,42, 9,5 ± 0,34) göre daha uzun bulunmuştur (p küçük 0.05). Çalışmamızda her 2 günde bir yara kapanma oranları değerlendirildiğine 2. günden sonra diğer günlerde tedavi gruplarının yara kapanma oranları kontrol gruplarına göre daha yüksek bulunmuştur.

Topikal+intraperitoneal ‘çörek otu yağı’ uygulanan tedavi grubu topikal ‘çörek otu yağı’ uygulanan tedavi grubuna göre yara iyileşme oranları birazcık daha yüksek bulunduğu halde, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p büyük 0,05). Deney grupları histolojik ve elektroforez değerlendirilmesinde gruplar arasında fark görülmemiştir.

Sonuç olarak çalışmamızda corekotu yagi uygulamasının yara iyileşmesini hızlandırdığı görülmüştür. Bu durumun yara tedavisi için kullanılacak alternatif bir yaklaşım getireceğini düşünmekteyiz.


Yasemin Varol
Dnş. : Prof. Dr. Fikret Vehbi İzzettin, Prof. Dr. Adile Çevikbaş
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Eczacılık Bilim Dalı

#########################################

En iyi Antioksidan

Yerli Çörek Otu Tohumunun Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi

Baharatlar asırlardır insanoğlu tarafından birçok hastalığın tedavisinde, dini törenlerde, lezzet ve koku maddelerinde kullanılmıştır. Günümüzde, baharatlardan ya da bunlardan izole edilen antioksidan etkili maddelerden; gıda endüstrisi (raf ömrünü uzatmak), eczacılık (tentür, şurup), kozmetik sanayi gibi birçok endüstri alanında geniş bir şekilde faydalanılmaktadır.

Bugün gıda sanayinde, yağ ve yağ katkılı ürünlerinin raf ömrünün uzatabilmek için sentetik antioksidanlar (BHT, BHA gibi) kullanılmaktadır. Son zamanlarda bu maddelerin kanserojen etkiye sahip oldukları yapılan bir dizi araştırma sonucunda belirlenmiştir. Bunun sonucu olarak da, gittikçe doğal kaynaklı ürünlerin kullanımına yönelik eğilim hızla artmaktadır. Bu çalışmada amaç; bilimsel araştırmalar neticesinde farmakolojik etkiye (antikanser, antitümör, antiinflamatuar, antiparasitik, antioksidatif, antihistaminik, antimikrobiyal gibi) sahip olduğu neticesine varılan çörek otu (Nigella Sativa) tohumunun, doğal antioksidan kaynağı olarak önemini vurgulamaktır. Bu amaçla, yerli(Konya) ve yabancı(Mısır) çörek otu tohumlarının, radikal süpürme etkisi ve toplam fenolik madde miktarı gibi antioksidan aktivite değerleri incelenmiş ve Türkiye kökenli numunenin hem radikal süpürme etkisi, hem de fenolik madde miktarı açısından diğerinden daha yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir.

YERLİ (Konya)
Radikal Süpürme Etkisi IC50 : 0,0843 mg/ML
Fenolik Madde Miktarı FMM (Kuru Ekstrakt): 61,324 mgEGA/100 mg


YABANCI (Mısır)
Radikal Süpürme Etkisi IC50 : 6,3770 mg/mL
Fenolik Madde Miktarı FMM (Kuru Ekstrakt): 61,608 mgEGA/100 mg

Görülmektedir ki, atalarımızdan günümüze kadar gelen sütün ve yoğurdun üzerine bir kaç tane çörek otu konması geleneğindeki amaç sütün ve yoğurdun raf ömrünün uzatılmasıdır. Üzerinde düşünülmesi gereken diğer bir konu ise eskilerin bunu bilinçli olarak yapıp yapmadığıdır. Eğer bunun için kullanmadılar ise çörek otunu acaba niye koymuşlardır ?
Yakup KAR,Nejdet ŞEN, Yener TEKELİ
Selçuk Üniversitesi

###########################################

Sihir ve Nazara Karşı Çörekotu

Birçok hastalıklara karşı kullanılır. Ondaki özellik bedenin herşeye direncini artırır. Çörek otuezilerek, bal ve zeytinyağı ile de karıştırılıp her hastalığa karşı günde üç kez belli dozlar halinde yenilir.

Çörek otunun sağlıklı insanlara fazlaca bir faydası olmaz. Çünkü Peygamberimizin (s.a.v.) bir hadisinde de belirtildiği üzere, bu bitkinin faydası her türlü hastalığa karşıdır. Dolayısıyla hasta insan için faydalıdır.Sağlıklı insan ise bunu kullanırsa özellikle fazlaca kullanırsa mide ve bağırsaklarındaki faydalı bakterilerin ölümüne neden olur.

Bilindiği gibi bu bakteriler mideye ulaşan besinleri emerek kana aktarır . Bu bakımdan bağırsaklara ulaşan çörekotunu da emerek ölebilirler Nitekim Peygamber Efendimiz çörekotunun yalnız hasta insanlara faydalı olduğunu söylemiştir. Çörekotu, zeytinyağı ile sihir ve cin çarpması olaylarına karşı ilaç olarak da kullanılır.

Çörek otu üzerine, sihire karşı Rukye ve ayetleri okunarak, bilhassa yiyecek ve içecekler ile insan vücuduna giren sihir olaylarına karşı kullanılır. Bu bakımdan midede cinler tarafından bozulan sindirim sistemi düzeltilir ve insana saldıran cinlere karşı bedenin direncinin artmasını sağlar. Ancak bununla birlikte corek otunun Allah'ın bir yaratması olduğu ve çörek otunun sadece O'nun müsadesiyle fayda sağlayacağı unutulmamalıdır.

Arif Pamuk Pamuk Yayıncılık


On dokuzuncu yüzyıl ikinci derecede divan şâirlerinden Enderunlu Vasıf Efendi bir annenin kızına öğütlerini anlatan eserine şu dörtlüğüde eklemiştir.
...
Dik çocuğun başına çörek otu sarımsak
Süsenle uyku nüshası alup beşiğe tak
Söndür kömür ki kötü nazardan ola uzak
Gezme senin nene keferet otur işe bak
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

################################

Pankreas Kanserine Karşı

Ülkemizde ve Orta doğu’da alternatif tıbbın gözdelerinden çörek otunun, tedavisi en zor kanser çeşidi olan pankreas kanseri için umut olabileceği belirtildi. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “Şu kara tane de, ölümden başka her derde çare vardır” dediği çörek otu yağında etkin olarak bulunan thymoquinone’in, kanserli pankreas hücrelerinin üremesini durdurduğu ve programlanmış hücre ölümlerini hızlandırarak bu hücreleri yok ettiği ortaya çıktı.

Araştırma henüz daha başında olsa da, sonuçlar thymoquinone’in, ameliyat ve kimyasal tedavi geçirmiş ve kanser riski yüksek hastalarda koruyucu olabileceğini de gösterdi. Filedelfiya’daki Jefferson Üniversitesi Kimmel Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Hwyda Arafat’a göre, çörek otu yağı, bağışıklık ve iltihap gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Bkz. Çörek otu yağının iltihap tedavisinde kullanımı.

Arafat ve ekibi thymoquinone eklenen kanserli insan pankreas hücrelerinin yüzde 80’inin öldürdüğünü bulguladı. Etkin maddenin, P53, Bax, bcl–2 ve p21 gibi önemli genleri etkileyerek, programlı hücre ölümünü hızlandırdığı açıklandı. Araştırmacılar çörek otunun, tümör önleyici p53’ün ve hücre ölümünden sorumlu Bax’ın etkisini artırırken, ölümü engelleyici bcl–2’nin etkisini azalttığını ortaya çıkardı. Hücre fazlarının ayarlayan p21 geninin de etkisinin katlanması da çörek otunun ortaya konan diğer etkilerinden.

Dr. Arafat ve ekibi, thymoquinone’in kanserli pankreas hücrelerin DNA’sını etkileyerek “epigenetik” değişikliklere neden olduğunu gösterdi. Bu değişiklikler, DNA yapısına (histon adı verilen protein bloğuna), asetil gruplar eklenmesini ihtiva ediyor. Bu “asetilizasyonun” genlerin okunması ve proteinlere dönüşümünde önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

Dr. Arafat’ın araştırması, çörek otunun etkin maddesi thymoquinone'un kanserli pankreas hücrelerine eklenmesiyle, gelişmeyi ve aktiviteyi yavaşlatan HDAC adı verilen enzimleri yavaşlattığını da gösterdi. Bu enzimler, histon proteinlerinden asetil gruplarını çıkararak gen kopyalanmasını durduruyor. Dr. Arafat, HDAC engelleyicilerinin histon deasetilizayonunu durduran yeni nesil ilâçlar arasında olduğunu ve kanser, sinir dokusu bozumu gibi hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceğini düşünüldüğünün altını çizdi. Arafat, Thymoquinone'in HDAC engelleyicisi olduğunu keşfetmenin, “kendisi için çok anlamlı ve heyecanlı” olduğunu da kaydetti.

Dünyada kanser ölümleri sıralamasında dördüncü sırada gelen Pankreas kanseri her sene yaklaşık 34 bin cana mal oluyor. Hastalık ancak yayıldıktan sonra teşhis edilebildiğinden, hastaların sadece yüzde 4’ünün tanı konulduktan 5 sene sonra yaşayabiliyor.
######################################
Çörekotu ile kilo kontrolü
Zayıflamak için

Yemeklerden yarım saat önce çiğneyerek yiyeceğiniz 1 tatlı kaşığı çörek otu ve yine yemekten 15 dakika önce artı yemek esnasında yiyeceğiniz bir yemek kaşığı dereotu; iştahınızın erken kapanarak tokluk durumuna ulaşmanıza ve az yiyerek kilo vermenize yardımcı olacaktır. Bununla birlikte yemekten önce 1 bardak ve yemek yerken de her lokmada bir yudum su içmenizin de az yemenize faydası olacaktır.

Kilo almak için

Yemeklerden yarım saat sonra çörek otu macunu tüketin. Bununla birlikte ısırgan tohumlu macun ve günde beş öğün sebze meyve tüketmenizin de kilo almanızda rolü büyüktür. Yemeklerde mideniz bulanıyorsa, yemek istemiyorsanız veya zorla yiyorsanız yemeklerinize limon eklemeyi veya limon yalayarak yemeyi deneyin.


coreklen.com
MeLiKe
MeLiKe
ADMİN
ADMİN

Mesaj Sayısı : 73
Kayıt tarihi : 07/01/11
Yaş : 36

http://kadincadunyam.benimforum.org

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz